KYLPYTYNNYRI OHJEET

Puisen kylpytynnyrin käyttöohjeet

Yleistä puisista kylpytynnyreistä

Kylpytynnyreiden mukana toimitetaan tarkemmat ohjeet!

On hyvä muistaa, että puiset kylpytynnyrit ovat valmistettu aidosta puusta. Puu on elävä materiaali ja sen käyttäytyminen vaihtelee sääolosuhteiden mukaan.

Hyvin suuri vaikuttaja on ilmankosteus, jos ilmankosteus on suuri, niin puu turpoaa ja ilmankosteuden ollessa pieni se kutistuu. Ilman vettä pitkään ollut kylpytynnyri saattaa kutistua ja alkaa vuotamaan saumojen välistä. Tällainen puun käyttäytyminen on normaalia, eikä siitä kannata huolestua. Ensimmäisellä käyttökerralla vuodon todennäköisyys on suuri, mutta säännöllisellä käytöllä vuodot loppuvat. Hyvä konsti turpoamisprosessin nopeuttamiseksi on kastella kylpytynnyri kaikkialta useampaan kertaan ja antaa veden imeytyä puuhun ennen tynnyrin täyttöä. Kuivuneen tynnyrin täytössä saatetaan helposti tarvita kaksi kertaa tynnyriin sopiva vesimäärä, jotta tynnyri saadaan tiiviiksi. Lämpökäsitellyn puun turpoaminen ja kutistuminen on vain 10 % verrattuna lämpökäsittelemättömään puuhun. Tästä syystä se soveltuu erinomaisesti puisen kylpytynnyrin materiaaliksi.

Mikäli puinen tynnyri toimitetaan kyljellään, tulee se kääntää oikeaan asentoonsa mahdollisimman nopeasti, jotta tynnyrin pyöreä muoto säilyisi ennallaan.

Lasikuituset kylpytynnyrit-paljut ovat käyttöominaisuuksiltaan aivan omaa luokkaa. Lasikuitu on todella kestävää, pitkäikäistä, sileäpintaista ja täysin vuotamatonta joten lasikuitu sopii parhaiten kylpytynnyrin valmistusmateriaaliksi.

Kylpytynnyrin asennus

Kylpytynnyri tulee sijoittaa suoralle ja tukevalle alustalle, joka pystyy kestämään täyden altaan painon. Pohjan tasoittamiseen voi käyttää esimerkiksi kivimurskaa, pihalaattoja tai jos haluaa kiinteämmän pohjan, sen voi valaa betonista.

Suosittelemme, että puiset tynnyrit asennetaan noin 5-15cm irti maasta, jotta puu ei olisi suorassa kosketuksessa maan kanssa.Korokkeena voi käyttää muutamaa lautaa tai lankkua. Lankut tulee asentaa poikittain tynnyrin pohjan juoksuihin nähden. Tynnyrin ollessa irti maasta sen pohja pääsee tuulettumaan ja näin ollen pysyy kuivana. Tämä estää puun lahoamisen ja pidentää merkittävästi kylpytynnyrin käyttöikää. Asennuksen yhteydessä on tärkeää huomioida veden poisto. Valitse sopiva paikka johon veden voi laskea. Tynnyrissä olevaan vedenpoistoputkeen on myös mahdollista kytkeä letku, jonka avulla poistettavan veden ohjaus haluttuun paikkaan sujuu kätevästi.

Paloturvallisuus

Huomioi paloturvallisuus sijoittaessasi kylpytynnyri lähelle palavia kohteita.

Mikäli tynnyri sijoitetaan lähelle rakennuksia esim. terassin reunaan, on tarkistettava, että savupiippu ja kamiina on riittävän kaukana kaikista palavista rakenteista/ materiaaleista. Minimietäisyys savupiipun suusta palaviin rakenteisiin /materiaaleihin tulee olla (3)metriä. Ulkopuolisen kamiinan ympärille on myös jätettävä riittävästi tilaa, varsinkin tulipesän edessä ei saa olla lähellä helposti syttyvää materiaalia. Paikalliselta paloviranomaiselta voi kysyä lisää aiheesta.

Kylpytynnyrin käyttö

Ensimmäisellä käyttökerralla on hyvä kerätä mahdolliset roskat ja työstön jäänteet altaan pohjalta.
Ennen tynnyrin täyttöä varmistu, että veden tyhjennys tulppa on paikallaan. Jos tynnyrissäsi on vedenpoistohana varmistu, että se on kiinni asennossa. Täytön aikana varmistu että ulkopuolisella kamiinalla varustettu kylpytynnyri ei vuoda letkujen kiinnitysten kohdalla, kiristä pantoja tarvittaessa.

Kylpytynnyrin täytössä kannatta huomioida tulevien kylpijöiden määrä, sillä ihmiset syrjäyttävät vettä tullessaan altaaseen. Toisin sanoen jos on odotettavissa täysialtaallinen kylpijöitä, niin veden pinta kannattaa jättää minimiin. Normaalisti veden pinta on hyvä pitää noin 15cm altaan reunaa matalampana.

Veden lämmityksen aikana on suositeltavaa käyttää lisävarusteena hankittavaa kantta. Kannen ansiosta vesi lämpenee huomattavasti nopeammin. Vesi kerrostuu lämmetessä, ja siksi sitä tulee sekoittaa lämmityksen aikana, jotta lämpötila saadaan tasaiseksi.

Jos kylpytynnyriä käytetään pakkasella, niin käytön jälkeen on laskettava allas tyhjäksi. Älä päästä vettä jäätymään tynnyrin sisällä! Pohjatulppa tai poistoventtiili tulee olla aina auki-asennossa, jotta altaaseen joutuva vesi pääsee poistumaan eikä pääse tällöin jäätymään pakkaskeleillä.

Huomautus!

Tynnyrin kamiinaa ei saa koskaan sytyttää altaan ollessa tyhjä tai vajaasti täytetty!
Vajaan altaan lämmittäminen johtaa aina kamiinan vaurioitumiseen!
Allasta ei saa alkaa tyhjentää, ennen kuin kamiinassa oleva tuli on kokonaan sammunut ja hiillos hiipunut!
Älä sytytä kamiinaa jos vesi altaassa on päässyt jäätymään!
Sisään asennetussa kamiinassa piipun pitää olla vähintään 10cm vedenpinnan alapuolella ennen kamiinan sytyttämistä!
Ulkopuolisella kamiinalla varustetun tynnyrin veden pinta tulee olla vähintään 5cm ylemmän vedenkiertoreiän yläpuolella ennen kamiinan sytyttämistä!