Takuu ja palautus

Takuu ja palautus

1. Takuuaika

1.1. Yksityisille. Kylpytynnyreillä sekä tynnyrisaunoilla on kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden takuu yksityiskäytössä. Takuuaika alkaa siitä, kun tavara on luovutettu ostajalle.

Sähköosien takuu on 24kk.

1.2. Yrityksille. Kylpytynnyreiden sekä tynnyrisaunojen takuu yritys-tai vuokrakäytössä on 6 kuukautta. Takuun voimassaolo edellyttää, että tuotetta on käytetty ohjeiden mukaisesti. Takuuaika alkaa siitä hetkestä, kun tavara on luovutettu ostajalle.

2. Yleiset takuuehdot

2.1. Takuu kattaa tuotteessa takuuaikana ilmenevät materiaali- ja valmistevirheet edellyttäen, että tuotteet on käytetty asianmukaisesti käyttöohjeiden noudattaen.

2.2. Tilattaessa tuotteen asennus-sarjana itse kokoonpanoa varten, takuu kattaa vain toimitetut komponentit, ei toimivuutta! Ostajan itsekootun tuotteen toimivuus on ostajan vastuulla.

  • Puinen kylpytynnyri on asennettava viikon kuluessa sen saavuttua.
  • Tynnyrisauna on asennettava kahden viikon kuluessa sen saavuttua.

2.3. Palautusoikeus. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

3. Vauriot ja virheet jotka eivät kuulu takuun piiriin

3.1. Takuu ei korvaa huolimattomasta käytöstä, väärästä asennuksesta, tuotteen muokkaamisesta (mukaan lukien kierto- ja painepumput, käyttämällä muuta kuin meiltä ostettuja järjestelmiä) tai mekaanisesta tekijästä johtuvia vaurioita.

3.2. Takuun piiriin eivät kuulu puumateriaalille tyypilliset virheet. Tällaisia ovat esim. puun halkeilu, haalistuminen, ravistumisesta johtuvat vuodot, hartsia, puun virheellinen hoito kuten puutteellinen ilmanvaihto, puupintojen käsittely ja muut jotka asiakas pystyy välttämään oikealla huoltotavalla käyttöohjeiden noudattaen. Takuu ei kata välillisiä kuluja kuten esim. terassin rakentamista tai purkua.

3.3. Takuu ei kata kamiinan vaurioita, jotka johtuvat veden jäätymisestä tai veden puutteesta. Älä sytytä kamiinaa ilman vettä tai yritä sulattaa jäätynyttä kamiinaa sytyttämällä sitä!

3.4. Takuu ei kata lasikuitu- ja puukylpytynnyrien sekä niiden laitteiden vaurioita, jotka johtuvat veden jäätymisestä tai veden puutteesta. Tyhjennä tynnyri aina jos on ilmeinen jäätymisen vaara.

3.5. Kemikaaleista johtuvat vauriot eivät kuulu takuuseen.

Lasikuidun mahdolliset värimuutokset jotka johtuvat veden fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista eivät kuulu takuun piiriin. 

3.6. Takuun eivät kuulu kuluvat osat kuten esim. arina, kromattujen osien pinnoitteen vaurioituminen, esim. kytkimet, suuttimet eivät kuulu takuun piirin.

4. Tilaajan velvollisuudet tavaran vastaanottaessa

4.1 Tilaajan tulee tarkastaa pakkaus heti sen saavuttua. Mikäli pakkaus on vaurioitunut kuljetuksessa, vauriot tulee merkata heti kuljettajan rahtikirjaan, ottaa siitä valokuvia eri kulmista ennen paketin avaamista ja ilmoittaa myyjälle. Jos paketissa on ulkoisia vaurioita, voi hyvin olla mahdollista, että myös tavara paketin sisällä on vahingoittunut.

4.2 Mikäli tuote on vaurioitunut tai lähetyksessä puuttuu tilatut osat, tilaajan on otettava siitä valokuvia ja reklamoitava kirjallisesti toimittajalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se havaitsi virheen tai sen olisi pitänyt se havaita.

4.3 Mikäli ostaja ei tee reklamaatio määräajassa, ostaja menettää oikeuden tehdä sitä.

5. Virheen korjaaminen

5.1 Mikäli korjaus kuuluu takuun piiriin, toimittaja voi valintansa mukaan:

(1) korjata virheellisen tavaran tai toimittaa korjausmateriaalit maksutta tai

(2) toimittaa tilaajalle uuden tavaran virheellisen sijaan tai

(3) antaa hinnanalennusta tai palauttaa rahaa tuotteen ostohinnasta, jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei onnistu.

5.2 Mikäli tuote palautetaan korjattavaksi tai vaihdettavaksi, ostajan tulee pakata tuotteen huolellisesti pahviin tai muuhun pakkausmateriaaliin jotta se ei vahingoitu matkalla ja sijoittaa sen noutopaikalle, johon on esteetön pääsy. Vastuu vahingoittumisesta on asiakkaalla, jos vahingoittuminen johtuu puutteellisesta pakkauksesta. Huomioi, että myyjä vastaa vain palautuksen toimituskuluista, mikäli kyseessä on takuuvaatimus.

6. Reklamaatio

Takuuasioissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai sähköpostilla huolto@fispars.fi ja täytä reklamaatiolomake: