Homeenpoisto, 1L

15 

Pesuliuos homeen ja levän poistoon puu- ja kiviainespinnoilta. Homehtuneet käsittelemättömät ja maalatut ulkopinnat.
Homeen ja levän poistoon maalatuilta ja maalaamattomilta puu-, rappaus-, ja betonipinnoilta ennen uudis- ja huoltomaalausta, sekä betonitiili- ja kuitusementtipinnoilta ennen huoltomaalausta.

Hyväkuntoiset maalatut pinnat eivät välttämättä tarvitse huoltomaalausta pesun jälkeen

KÄYTTÖOHJEET:

Komponenttien sekoittaminen
Laimenna 1 osa Homeenpoistoa 3 osaan vettä.

Pinnan esikäsittely
Suojaa lasi-, alumiini- ja muut vastaavat pinnat, jotka voivat vahingoittua aineen vaikutuksesta.

Käsittely
Laimenna Tikkurilan Homeenpoistoa vedellä suhteessa 1:3. Levitä seos homehtuneelle julkisivupinnalle alhaalta ylöspäin sienellä,
pehmeällä harjalla tai suurille pinnoille tehokkaimmin puutarharuiskulla. Näin vältyt raidoilta, joita voi esiintyä, jos työ julkisivuilla
tehdään vastakkaiseen suuntaan. Liuos saa vaikuttaa n. ½ tuntia. Voit antaa liuoksen vaikuttaa pidempään, mikäli alusta on
vaikeasti homehtunut. Käytä tarvittaessa harjaa. Huuhdo pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen ylhäältä alaspäin,
esim. ruiskulla.

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan
sekajätteeseen.Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.Toimita laimentamaton nestemäinen
jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Käyttöturvallisuus
Sisältää: alkyyli-(C12-16)-dimetyylibentsyyliammoniumkloridi. Vaara. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä
lasten ulottumattomissa. Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä
ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Sisältää < 5%:
BENZALKONIUM CHLORIDE, kationiset pinta-aktiiviset aineet, < 5 % ionittomat pinta-aktiiviset aineet. Ainesosaluettelo: Aqua,
PEG-5-Laureth-5, benzalkonium chloride, tetrasodium glutamate diacetate, sodium metasilicate 5-hydrate
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/).